1. GIẢM 30% GIÁ DỊCH VỤ TRỊ NÁM LASER PICOSURE 

MỨC ĐỘ ĐIỀU TRỊ Giá khuyến mại
Trị nám Mức 1 3 ➜ 2.1TR
Trị nám Mức 2 4 ➜ 2.8TR
Trị nám Mức 3 5 ➜ 3.5TR
Trị nám Mức 4 6 ➜ 4.2TR
Trị nám Mức 5 7 ➜ 4.9TR

2. GIẢM 35% GIÁ DỊCH VỤ TRỊ TÀN NHANG LASER PICOSURE 

MỨC ĐỘ ĐIỀU TRỊ Giá khuyến mại
Tàn nhang Mức 1 10 ➜ 6.5TR
Tàn nhang Mức 2 12 ➜ 7.8TR
Tàn nhang Mức 3 14 ➜ 9.1TR
Tàn nhang Mức 4 16 ➜ 10.4TR
Tàn nhang Mức 5 18 ➜ 11.7TR