CÔNG NGHỆ PHUN XĂM BÁO GIÁ BẢO HÀNH
1. Rải hạt chân mày 6D 800.000 vnđ 2 tháng
2. Điêu khắc chân mày Phibrow 2.500.000 vnđ 2 tháng
3. Umber-Mix sợi và hạt kĩ thuật Châu Âu 1.200.000 vnđ 2 tháng
4. Chân mày phong thủy thay đổi vân mệnh 1.200.000 vnđ 2 tháng
5. Phun môi phủ bóng tế bào thực vật 1.900.000 vnđ 3 tháng
6. Khử thân 6D 1.500.000 vnđ 3 tháng
7. Phun mí áp tròng 600.000 vnđ 2 tháng
8. Phun mí mở tròng 600.000 vnđ 2 tháng
9. Phun mí kéo đuôi 900.000 vnđ 2 tháng
10. Xóa mày hỏng Laser 500.000 vnđ 1 tháng
11. Sửa chân mày trổ đỏ 1.200.000 vnđ 1 tháng