VÙNG GIẢM LIỆU TRÌNH ( 7-10 BUỔI )
1. Bắp tay 7.000.000 vnđ
2. Bắp chân 7.000.000 vnđ
3. Đùi 10.000.000 vnđ
4. Lưng 7.000.000 vnđ
5. Eo 5.000.000 vnđ
6. Lườn 7.000.000 vnđ
7. Bụng 7.000.000 vnđ
8. Toàn Thân

Trả lời